> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

บริษัทฯ ร่วมกับทาง เทศบาลตำบลมะขามคู่ และบริษัทในเขต ตำบลมะขามคู่ ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกป่า ( ต้นมะขาม )ในโครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถดำเนินตามพระราชดำริ ในการรักษาพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

สถานที่

ณ บริเวณเขาจอมแห ซอย 7 สวนบีเวอร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
Update 11 Jun. 2016