> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กนักเรียน ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนมีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย และเพียงพอ ทดแทนห้องสุขาเดิมที่มีความทรุดโทรม จนไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อปริมาณของนักเรียน

สถานที่

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 เลขที่ 753/6 ม. 1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ส่งมอบในวันที่ 9 มิถุนายน 59Update 10 Jun. 2016