> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
เมื่อวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2560 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม โครงการปันน้ำใจมอบ Computer ให้กับโรงเรียนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า อุ้มผาง จ.ตาก จำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ตามบริเวณชายแดน อ.อุ้มผาง จังหวัด ตาก
Update 06-12-2017