> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร

วันที่ 27 ตุลาคม 2559  บริเวณมณฑลพิธีในชุมชนคลองบางพร้าว-ศรีเสถียรรุ่น 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน  จ.นครปฐม ชุมชนคลองบางพร้าว-ศรีเสถียรรุ่น 9 และเทศบาลเมืองไร่ขิง

ร่วมกับบริษัท  ทีพีบีไอ  จำกัด (มหาชน) และบริษัท  ทีเอเค  แพ็คเกจจิ้ง  จำกัด  จัดกิจกรรมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  โดยภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี  ( โดย รพสต.บ้านท่าพูด  ร่วมกับกองงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองไร่ขิง )

และแจกอาหาร - เครื่องดื่มให้กับพี่น้องในชุมชน